Holy Trinity ChurchKapitein Crespelstraat 29Holy Trinity Church
Kapitein Crespelstraat 29
Gulden-Vlieslaan 43
Gulden-Vlieslaan 43
Gachardstraat 76
Gachardstraat 76
François Stroobantstraat 12
François Stroobantstraat 12
Isidore Verheydenstraat 15
Isidore Verheydenstraat 15
Huis René JANSSENSDefacqzstraat 50Huis René JANSSENS
Defacqzstraat 50
Mignot Delstanchestraat 39, 41
Mignot Delstanchestraat 39, 41
Eendrachtstraat 56
Eendrachtstraat 56
Hervormingsstraat 74
Hervormingsstraat 74
Keienveldstraat 111, 113
Keienveldstraat 111, 113
Abdijstraat 49
Abdijstraat 49
Keienveldstraat 39
Keienveldstraat 39
Voormalige viswinkelTroonstraat 65Voormalige viswinkel
Troonstraat 65
Koninklijke-Prinsstraat 87
Koninklijke-Prinsstraat 87
Franz Merjaystraat 93
Franz Merjaystraat 93
Emmanuel Van Driesschestraat 74
Emmanuel Van Driesschestraat 74
Voormalige Anglicaanse kerk Church of the Resurrectionde Stassartstraat 16-18Voormalige Anglicaanse kerk Church of the Resurrection
de Stassartstraat 16-18
Mignot Delstanchestraat 40
Mignot Delstanchestraat 40
Gachardstraat 78
Gachardstraat 78
Eendrachtstraat 58
Eendrachtstraat 58
Sint-Bonifaasstraat 15
Ernest Solvaystraat 18
Sint-Bonifaasstraat 17, 19, 20, 22
Ernest Solvaystraat 12, 14, 16, 19, 20, 22
Sint-Bonifaasstraat 15
Ernest Solvaystraat 18
Sint-Bonifaasstraat 17, 19, 20, 22
Ernest Solvaystraat 12, 14, 16, 19, 20, 22
Opperstraat 55
Opperstraat 55
Voormalige eigendom SolvayElyzeese Veldenstraat 43, 58, 58a, 61, 63Voormalige eigendom Solvay
Elyzeese Veldenstraat 43, 58, 58a, 61, 63
Voormalig pavillon Malibran, huidig gemeentehuisElsense Steenweg 168-168a
Collegestraat 1-3
Viaductstraat 24-26Voormalig pavillon Malibran, huidig gemeentehuis
Elsense Steenweg 168-168a
Collegestraat 1-3
Viaductstraat 24-26
Keienveldstraat 8, 10, 12, 14, 16, 18-20
Keienveldstraat 8, 10, 12, 14, 16, 18-20
Gulden-Vlieslaan 16
Gulden-Vlieslaan 16
Hervormingsstraat 76
Hervormingsstraat 76
Voormalig Huis DessignyTroonstraat 160Voormalig Huis Dessigny
Troonstraat 160
Guillaume Macaulaan 3, 5
Guillaume Macaulaan 3, 5
Karmelietenkerk of kerk der Ongeschoeide KarmelietenGulden-Vlieslaan 44-45Karmelietenkerk of kerk der Ongeschoeide Karmelieten
Gulden-Vlieslaan 44-45
Abdijstraat 63
Abdijstraat 63
Gulden-Vlieslaan 22-22a-22b
Gulden-Vlieslaan 22-22a-22b
Brugmannlaan 178, 176
Molièrelaan 177, 179
Brugmannlaan 178, 176
Molièrelaan 177, 179
Voormalig Atelier CrickSimonisstraat 64Voormalig Atelier Crick
Simonisstraat 64
Voormalige hoofdzetel van S.A. Les Tramways bruxelloisGulden-Vlieslaan 14, 15-15a-15b
de Stassartstraat 25-27Voormalige hoofdzetel van S.A. Les Tramways bruxellois
Gulden-Vlieslaan 14, 15-15a-15b
de Stassartstraat 25-27
Lange-Haagstraat 40
Opperstraat 105
Lange-Haagstraat 40
Opperstraat 105
Huis Petruccide Praeterestraat 18-20Huis Petrucci
de Praeterestraat 18-20
Molièrelaan 503
Molièrelaan 503
Brouwerijstraat 32-34-36, 38-40-42, 44-46-48, 50-52-54, 56-58-60, 62-64-66, 68-70-72, 74-76-78
Brouwerijstraat 32-34-36, 38-40-42, 44-46-48, 50-52-54, 56-58-60, 62-64-66, 68-70-72, 74-76-78
Kluisstraat 54
Kluisstraat 54